Privacy verklaring



Dit is een privacyverklaring van Hockey Heeze, gevestigd te Heeze en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40235121. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1.  GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1  Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

(a)  lid bent van onze vereniging

(b) sponsor bent van onze vereniging

 

1.2  Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres en geboortedatum, geslacht, bankrekeningnummer, gegevens over voorkeuren, gegevens over afspraken, teamindelingen, bardiensten en scheidsrechterdiensten

1.3  Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a)  het lidmaatschap te effectueren

(b)  nieuwsbrieven te versturen

(c)  contact met u op te nemen of te onderhouden

(d)  indelen teams

(e) gegevens te delen met coaches en aanvoerders

 

2.  INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1  U kunt contact opnemen met Carla Kuijten, [email protected]voor:

(a)  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b)  vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c)  inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d)  correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e)  bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hockey Heeze.

 

3.  BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

4.  DERDEN

4.1  Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

 DWF, KNHB (Lisa Bond), Drillster , Mailchimp

 

4.3 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website en onze social media, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

 

5. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

6.  WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1  Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te bekijken.