Vacatures

Technische Commissie - Coachcoordinator - Lid
Met de TC hebben we regelmatig overleg met trainers en coaches. Het valt ons op dat er steeds meer coach specifieke vragen gesteld worden en zien daarnaast de behoefte aan meer aandacht voor het gebied van coaching. Om die reden zijn we op zoek naar een aanspreekpunt voor de coaches . Iemand aan wie coaches hun vragen kunnen stellen en die kan ondersteunen in de ontwikkelingen op coachgebied. We zijn bijvoorbeeld onlangs gestart met het aanbieden van een online coach cursus “Een beetje opvoeder”. Het betreft hier een nieuw initiatief binnen Hockey Heeze dat we graag willen toevoegen aan onze TC. Wil je je aanmelden of wil je meer informatie? Neem dan gerust contact op met [email protected]