WedstrijdsecretarisHet wedstrijdsecretariaat is in handen van Jaco Rens
 
Bij hem reserveer je velden, rond je tijdig de Digitale wedstrijdformulieren af en via hem wordt met andere verenigingen of de KNHB contact opgenomen over wedstrijden.

 

Tijdig afronden wedstrijdformulieren

De Digitale wedstrijdformulieren moeten voor een bepaalde tijd door alle scheidsrechters en coaches worden ingevoerd en afgerond. Dit dient ieder weekend tijdig te gebeuren, omdat Hockey Heeze een boete van de Bond tegemoet kan zien.

Daarom is het op tijd afronden van de wedstrijdformulieren van groot belang. De coaches/aanvoerders zijn er verantwoordelijk voor dat ook de scheidsrechters van een wedstrijd de formulieren op tijd afronden.

 

Je rondt het Digitaal wedstrijdformulier af:
- Op zaterdag: voor 18.00 uur 
- Op zondag : voor 19.00 uur

 

Het te laat inleveren van een formulier levert voor het team een boete van EUR 5,00 op.

 

Wedstrijd verzetten

De KNHB verbiedt het verzetten van wedstrijden. Bij zeer hoge uitzondering kan een wedstrijd worden verzet. Voorzie je vroegtijdig problemen om een team ingevuld te krijgen, neem dan tijdig contact op met het wedstrijdsecretariaat. Een of twee dagen van tevoren bellen heeft geen enkele zin meer, de wedstrijd moet dan altijd worden gespeeld.

Je neemt dus zeer tijdig contact op met het wedstrijdsecretariaat. Het zelf regelen van andere tijden of contact zoeken met andere verenigingen is - hoe goed ook bedoeld - NIET toegestaan.

 

Alle contacten m.b.t. te spelen wedstrijden verlopen ALTIJD tussen de wedstrijdsecretariaten onderling en nooit rechtstreeks tussen de teams.