VERTROUWENSPERSOONQuote: "Ongewenst intiem gedrag, verbale agressie en discriminatie? Absoluut onacceptabel. Bij Hockeyclub Heeze tolereren we die misdragingen niet!"

Het kan echt iedereen overkomen; er gebeurt iets op de hockeyclub waar je je onprettig of onzeker over voelt. Je vraagt je af wat je ermee moet. Je ziet bijvoorbeeld dat een teamgenoot, een coach/trainer of ouder iets doet wat niet door de beugel kan of je wordt geconfronteerd met ongewenst gedrag. 

Ook kan een, aan de hockeyclub gerelateerd, meningsverschil je behoorlijk parten spelen en dan kun je behoefte hebben aan een klankbord of uitlaatklep. Vaak helpt het om daar met de betrokkenen zelf over te praten. Maar soms wil je dat niet of kan dat niet. Misschien heb je dat al geprobeerd of ben je bang voor de reacties. In die gevallen kun je een beroep doen op de interne contactpersoon binnen onze hockeyclub. 

Bij deze interne contactpersoon kun je terecht met meldingen, klachten, vragen, problemen of twijfels met betrekking tot integriteit of ongewenst gedrag binnen de hockeyclub. Maar ook knelpunten en kwesties die betrekking hebben op samenwerking en/of communicatie kun je hier kwijt. 

De interne contactpersoon is beschikbaar als klankbord en adviseur. Zij luistert naar je en neemt je verhaal serieus. De interne contactpersoon denkt met je mee en kan je ondersteunen bij het bepalen van eventuele vervolgstappen. Binnen de hockeyclub hebben we Louise Niesten als interne contactpersoon aangesteld. Zij heeft een achtergrond als organisatiepsycholoog, personeelsmanager en heeft een praktijk voor begeleiding bij verlies en rouw.

Bij haar kun je altijd terecht. In het clubhuis, daarbuiten als je dat liever wilt, per telefoon of email. Zolang jij absolute vertrouwelijkheid wenst, is die bij haar gegarandeerd. Soms helpt het als je gewoon je hart eens kunt luchten. In andere gevallen overleggen jullie samen wat te doen. De vertrouwenspersoon beslist niets voor jou: jij bepaalt welke stappen je wilt ondernemen. 

Tot slot
Het is beslist niet altijd noodzakelijk om een vertrouwenspersoon in te schakelen als er dingen gebeuren die niet kunnen. Je kunt ook elkaar aanspreken binnen de club! Dat werkt het beste, want als we voor elkaar zorgen, zorgen we voor een prettige sportomgeving en een veilig klimaat binnen onze club.

Je kunt Louise Niesten bereiken door te mailen, te bellen naar 06-38927837 of door haar aan te spreken op de club.