coachesCoachen bij Hockey Heeze

Informatie voor beginnende coaches

Namens Hockey Heeze willen we je als coach van harte welkom heten. Binnen onze vereniging streven we allemaal hetzelfde doel na: spelplezier, prestatie en ontwikkeling (team en individueel) aansluitend bij het niveau van de spelers(sters).

Onze vereniging draait op de inzet van vele vrijwilligers, waaronder de coaches. Zonder actieve vrijwilligers kan onze vereniging niet bestaan. Omdat de coach met verschillende partijen in contact is, willen we in dit stukje een aantal basiszaken voor de coach overzichtelijk op een rijtje zetten en verwijzen naar documenten om eventueel verder te lezen.

De coach heeft een centrale rol binnen de club en staat in verbinding met het team, de ouders, de trainers, de technische commissie (TC) en het bestuur:
Idealiter heeft ieder team van Hockey Heeze twee coaches; 1 teammanager en 1 inhoudelijke coach (technisch/tactisch) die onderling de taken verdelen. Bijv. de een geeft tactische aanwijzingen en de ander regelt de wissels.

 

In hoofdlijnen komen de taken hierop neer: (de details, vooral op technisch vlak, staan uitgebreid in het coach bijdehandje A/B, coach bijdehandje C/D op de KNHB site, evenals actuele spelregels)


Wedstrijd gerelateerd

 

 • Opstelling
 • Voor- en evt. nabespreking met het team (Bijv. 2 concrete teamaanwijzingen meegeven en in nabespreking kort de tips en tops benoemen)
 • Coaching individuele spelers
 • Positief coachen: complimentjes geven en aangeven welk gedrag je wél wenst (zie ook 2.1 vuistregels voor effectief coachen in de coach bijdehandjes)
 • Check of het team jouw hockeytermen begrijpt
 • Wisselbeleid / alle spelers speeltijd geven

 


Algemeen/Communicatie

 

 • Rij schema
 • Regelen van invallers (let op de regels hiervoor, zie invalschema of tabel klassegrenzen)
 • Eventueel organiseren oefenwedstrijden
 • Communicatie met ouders/spelers/club over team zaken
 • Hockey Heeze Hospitality – team van de dag (Fluiten/Bardienst)
 • Na de wedstrijd samen met de scheidsrechters het digitaal wedstrijdformulier afronden
 • Afstemming met de trainer(s) van het team of trainingscoördinator daar waar nodig
 • Input geven aan de TC (in coachgesprek) rondom ontwikkeling van individuele spelers

 


Sfeer

 

 • Zorg dragen voor een goede sfeer binnen het team (evt. team activiteiten buiten de club. Voor een jaarlijkse teambuilding is klein budget beschikbaar)
 • Als team gezamenlijk warming up en na afloop wat drinken in clubhuis
 • Elke wedstrijd start met een sportieve "Line-up”
 • Respect en sportiviteit binnen het team, maar zeker ook naar de tegenstanders en de scheidsrechters. Realiseer je dat je een voorbeeld voor de spelers bent!

 


Wat kan de coach van ons (bestuur en TC) verwachten?

 

 • Informatieve coach avond
 • Aanwezigheid van de TC voor vragen op zaterdagen
 • Coach gesprekken met TC en trainer
 • Heldere communicatie rondom (procedure van) teamindeling
 • Oefenwedstrijden kunnen vanuit de club worden gefaciliteerd, maar moet een coach zelf organiseren
 • Een veld reserveren gaat altijd in overleg met/via het wedstrijdsecretariaat (mw. Willemien Steegmans)
 • Vanuit de club worden uitnodigen voor toernooien doorgestuurd
 • Coach training (naar behoefte bekijken we de mogelijkheden voor een training of begeleiding)

 


Tot slot

Hockey Heeze is erg blij met jou als coach! Zonder jouw inzet kan de club niet bestaan. We hopen op een fijne, sportieve en prettige wijze te mogen samenwerken met jou.