VerzekeringVoor alle spelende leden van onze vereniging is een collectieve aanvullende ongevallenverzekering afgesloten voor ongevallen tijdens wedstrijden. Leden zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens door de KNHB of door Hockey Heeze georganiseerde wedstrijden, toernooien, trainingen of andere evenementen.

De verzekering geldt als aanvulling op de eigen verzekering en komt derhalve pas dan tot uitkering wanneer schade niet meer door de eigen verzekering wordt gedekt.

Bij ongevallen dient u direct contact op te nemen met het secretariaat van Hockey Heeze. Zorg ervoor dat u uw informatie zo volledig mogelijk aanlevert.

Mail:
[email protected]

Post:
Secretariaat Hockey Heeze
Postbus 112
5590 AC Heeze