OpzeggingBeste {member_firstname},

Helaas heb jij je uitgeschreven als lid bij Hockey Heeze. We hopen dat je een hele leuk tijd bij ons hebt gehad en je blijft uiteraard altijd welkom op de club! Jouw opzegging is bij deze geregistreerd, je zult per {member_opzegdatum} uitgeschreven worden.

Gegevens:
Lidnummer: {member_id}
Naam: {member_firstname} {member_tvg} {member_lastname}


De in onze administratie bekende persoonsgegevens blijven bewaard in het ledenbestand van de vereniging en de KNHB. We zijn zorgvuldig met de verwerking en beveiliging van deze gegevens en houden ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie over hoe Hockey Heeze de persoonsgegevens verwerkt, is in onze privacyverklaring te lezen. Meer informatie over hoe de KNHB persoonsgegevens verwerkt, is te lezen in de privacyverklaring van de KNHB.

 

Hieronder beschrijven we de details en achtergrond van de opzeg regeling.

 

Schriftelijke opzegging

Een opzegging kan enkel wanneer deze door het lid zelf (of door diens ouders of wettelijke vertegenwoordigers) schriftelijk is verstuurd aan: [email protected]
Opzeggingen gericht aan trainers, coaches, jeugdmanager, lijncoördinatoren, clubmanager, technisch manager, bestuursleden etc. c.q. aan andere mailadressen zijn niet geldig. De bewijslast dat er tijdig aan de secretariaat is opgezegd ligt bij het lid.

Waarom een boetebedrag bij te laat opzeggen?
In mei vindt een intensief traject plaats waarin de teamindeling voor het nieuwe seizoen tot stand komt. Daarom is het noodzakelijk dat we vóór 1 mei weten welke leden zich afmelden voor het volgende seizoen. Afmelding na die datum heeft vervelende gevolgen doordat dit invloed heeft op reeds gemaakte en/of gecommuniceerde teamindelingen. Ook heeft het aantal leden effect op de begroting van de vereniging. Een onwenselijke situatie natuurlijk, zeker als de start van het seizoen al heel dichtbij is.

Boetebedrag bij te laat opzeggen

Voor opzeggen na 1 mei berekenen we daarom een boete van €25. Bij opzeggen na 1 juni wordt dit bedrag verhoogd naar € 100. Bij een opzegging na 31 augustus wordt het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen geïncasseerd.

Is er een coulance regel?
Er kan natuurlijk altijd sprake zijn van buitengewone en onvoorziene omstandigheden. Een plotselinge verhuizing, een stage in het buitenland, een langdurige blessure of iets dergelijks. In een dergelijk geval kan het bestuur besluiten tot (gedeeltelijke) restitutie van de contributie of een aanpassing van het boetebedrag. Neem hiervoor contact op met het bestuur. We bepalen dan of de coulance regel hiervoor van toepassing is.

Overzicht in schema

Opzeggen na 1 mei

Boete van €25

Opzeggen na 1 juni

Boete van €100

Opzeggen na 31 augustus

Betaling van de volledige contributie.

De algemene voorwaarden zijn hier te lezen.

Met vriendelijke groet,
Ledenadministratie Hockey Heeze