coronaprotocol


Nieuws afbeelding

Beste (ouders van) leden,

 

Woensdag 6 mei beginnen de trainingen weer!

Uiteraard volgen wij de richtlijnen van het RIVM en het protocol van de Hockeybond. Onderstaand tref je het protocol aan en we verzoeken je om dit even goed door te nemen en te bespreken met je kind(eren).

 

Wij wensen iedereen alvast veel plezier op de trainingen!

 

Coronaprotocol

Hockey Heeze heeft het volgende, door de gemeente goedgekeurde, Corona protocol opgesteld, voor de komende trainingsweken.

 

Protocol: Wanneer mag je NIET komen trainen?

1.

Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkouden, hoesten, benauwdheid of koorts

2.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C° ) en/of benauwdheidsklachten heeft.

Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je je kind weer laten sporten en naar buiten

3.

Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op COVID-19.

Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kan worden, moet je thuis blijven tot 14 dagen na dit laatste contact.

 

Protocol: Algemene voorzorgsmaatregelen

1.

Houd 1,5m afstand (twee armlengtes) van elkaar (uitgezonderd kinderen onder de 12 jaar onderling en gezinsleden)

2.

Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes

3.

Ga voor de training thuis naar het toilet

4.

Was voor je training thuis je handen (20 seconden, met water en zeep)

5.

Vermijd het aanraken van je gezicht

6.

Raak elkaar niet aan (ook geen handen schudden)

7.

Was thuis direct weer je handen (20 seconden, met water en zeep)

 

Protocol: Specifieke afspraken vervoer

1.

Kom niet eerder dan 5 minuten voor en na de training naar de hockeyclub

2.

Indien je je kind brengt/haalt met de auto:

a.

om het verkeer te stroomlijnen houden we 1 rijrichting aan:

je rijdt het terrein op via zij-ingang van ons parkeerterrein

je rijdt het terrein weer af via de officiële ingang van het sportpark

b.

bij brengen: zet je kind af op het parkeerterrein en rijd direct door, loop NIET mee naar het veld. De jongste kinderen worden bij het hek opgehaald.

c.

bij halen: kom NIET naar het veld, blijf in de auto op je kind wachten. De jongste kinderen worden naar het hek gebracht.

d.

parkeer alleen in de parkeervakken NIET daarbuiten

e.

Als er op ons parkeerterrein geen plaats meer is, rijd je via de verplichte rijrichting naar parkeerplaats voetbalveld

f.

Breng/haal alleen je eigen kinderen (binnen de auto kun jij geen 1,5m afstand houden van je passagiers)

3.

Indien je kind met de fiets komt:

a.

samen fietsen mag NIET (behalve met een gezinslid)

b.

houd ruim afstand van elkaar als je elkaar toevallig tegenkomt

c.

houd afstand van elkaar als je je fiets in de stalling zet

d.

houd afstand van elkaar als je je fiets uit de stalling haalt (dan moet je dus even wachten op elkaar)

e.

fiets direct naar huis na de training en wacht dus NIET op elkaar

4.

Houd rechts aan op de toegangsweg van de parkeerplaats naar het clubhuis en houd afstand als er een tegenligger is

Advies om een coördinator/vrijwilleger neer te zetten om bovenstaand bij aankomst/vertrek in goede banen te leiden.

 Indien je kind 12 jaar of jonger is met de fiets komt

Echt specifieke regels omtrent samen fietsen zijn er niet (of hebben we niet kunnen vinden). Primair willen we dezelfde regels hanteren voor alle leden omtrent fietsen. We kunnen ons echter voorstellen dat dit voor de jongere kinderen wat lastig is. Mocht het niet mogelijk zijn om alleen te komen, gebruik dan je gezonde 
verstand (in kleine groepjes fietsen, zoveel mogelijk achter elkaar). 

Protocol: Overige afspraken

1.

Het clubhuis is dicht, dus kom VOLLEDIG omgekleed naar de club (dus doe ook je scheenbeschermers ed aan!)

2.

Neem je eigen, gevulde bidon mee (waterkraan buiten NIET gebruiken)

3.

Neem een licht en een donker shirt mee, omdat er geen hesjes gebruikt mogen worden

4.

We trainen op 3 veldhelften: veld 1a (hoofdveld, clubhuiskant), veld 1b en veld 2. Per veldhelft traint 1 team.

5.

Train je op veld 1b (achterkant van het hoofdveld), dan gebruik je de ingang aan de zijkant van het veld (looproute wordt aangegeven). Dus NIET het poortje aan de clubhuiskant!

Kijk vooraf goed op welk veld je traint en loop direct volgens de looproute naar dat veld. Let op: alleen als het veld al helemaal vrij is!

Onderstaand zijn de looproutes aangegeven voor de diverse velddelen.

6.

Als je nog even moet wachten tot je het veld op kan, dan wacht je op het grasveld achter veld 1, op 1,5m afstand van elkaar (voor C-jeugd en ouder)

7.

Houd afstand van elkaar (behalve kinderen onder de 12 onderling), dus geef elkaar de ruimte en wacht op elkaar

8.

Raak de hockeyballen alleen aan met je stick, NIET met je handen!

9.

Spugen/neus ledigen op het veld is VERBODEN

10.

Keepers met eigen keepersspullen mogen deze gebruiken tijdens de training, gedeelde keepersspullen mogen NIET gebruikt worden

11.

Protocol overal zichtbaar ophangen

12.

Toilet alleen in noodgevallen beschikbaar (hoofdtrainer heeft de sleutel)

13.

Hoofdtrainer ziet toe op naleving van de protocolregels

14.

Hoofdtrainer heeft toegang tot EHBO voorzieningen

15.

Dugouts worden niet gebruikt

16.

Trainingen starten om de 15 minuten waardoor groepen niet gelijktijd het veld op en af komen doordat tussen twee trainingen op 1 velddeel 15 minuten pauze zit.

17.

Pad tussen de velden afsluiten (is te smal om te kunnen passeren op 1,5 afstand)

 

Protocol: Trainers

1.

Alle trainers hebben hun eigen set ballen en pylonnen

2.

Trainers zijn de enige personen die de ballen en pylonnen met de hand aanraken

3.

Trainers zorgen aan het eind van de trainingen dat de spullen gedesinfecteerd worden.

 

Trainingsschema mei / juni 2020

Voor de komende twee maanden geldt onderstaande trainingsschema.

 

De trainingstijden zijn op andere tijdstippen en dagen: kijk dus goed op het schema

Bij het vaststellen van de trainingen is met veel zaken rekening gehouden:

1) Alle teamsblijven twee keer trainen;

2) Maximaal 3 teams per uur trainen verdeeld over twee velden;

3) Zo min mogelijk team verschuivingen in 1 keer;

4) Geen teams uit de D of lagere teams vermengd met teams uit de C of hoger op 1 veld;

5) Een ruimte van 15 minuten tussen de trainingen die op hetzelfde velddeelplaatsvinden;

6) De trainer op de donderdag is deze maanden niet beschikbaar;

7) Geen overvolle velden bij de lagere teams.

 

Kijk goed voordat je komt trainen op welk velddeelje training hebt

Ieder team (of bij de kleintjes twee teams) is ingedeeld op een specifiek velddeel. Zorg ervoor dat je weet op welk velddeelje training hebt. Dit kan per training verschillen. Ieder velddeelheeft namelijk zijn eigen toegang. Onderstaand kunnen jullie zien waar de ingangen zijn van welk velddeel. Dit zal ook op de club nog kenbaar worden gemaakt.

 

image.png

 

Keepers nemen hun eigen keepersspullen mee naar huis

De keepers die graag willen keepen bij hun team tijdens de training, doen dit alleen in hun eigen keeperstenue. Dit wordt niet gedeeld en wordt ook niet meer op de club opgeslagen. De keepersspullen kunnen mee naar huis worden genomen. Wil je keepen geef dat dan door aan de trainingscoördinatie ([email protected]), met naam en welk team. Mocht je je spullen nu nog op de club hebben liggen dan maken we een afspraak dat die opgehaald kunnen worden.

 

Alleen trainers uit A-jeugd en senioren geven training

Binnen Hockey Heeze maken we veelvuldig gebruik van enthousiaste leden uit de C of B die ondersteunen Voor de komende periode heeft de trainingscoordinatie echter besloten om alleen senioren en jeugdleden uit de A te laten ondersteunen bij de trainingen. Dit betekent dat bij de jongste jeugd er vaak wat andere trainers zullen staan. Deze trainers kunnen er dan ook voor zorgen dat de regels nageleefd worden.

 

Lees het Corona protocol goed door en bespreek dit met de kinderen

Vriendelijk verzoek aan alle ouders om het Corona protocol dat is opgesteld goed door te lezen en te bespreken met de kinderen. Als iedereen zich bewust van is van de regels en ze nemen de juiste spullen mee dan kunnen we effectief trainen.

 

Bij vragen, graag een email naar:[email protected]


Nieuws  | 2 Mei