agenda ledenvergadering do 24/8 20.00uur


Nieuws afbeelding

Agenda ledenvergadering Hockey Heeze van donderdag 24 augustus 2017. Aanvang 20.00 uur.  

1. Opening

2. Agendavaststelling

3. Vaststellen notulen ledenvergadering juni 2016

4. Binnengekomen stukken

5. Verslagen commissies

6. Presentatie stand van zaken nieuwbouw clubhuis door Johan Bouman

7. Financiƫle verantwoording seizoen 2016-2017

8. Verslag van de kascommissie

9. Begroting seizoen 2017-2018

10. Vaststelling contributie t.b.v. o.a. structurele vermogensversterking

11. Bestuurssamenstelling 2017-2018. Aftredend zijn Dirk de Haan (lid) en Sandra van Gerwen(secretaris).

Het bestuur stelt voor om Diane Wilde als secretaris te benoemen.

Uiteraard staat het leden vrij zich als secretaris of bestuurslid aan te melden. Dat kunt u schriftelijk doen bij de secretaris of voorzitter van Hockey Heeze

12. Rookvrij sportpark

13. Rondvraag


Bestuursmededelingen | 22 Augustus
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws