voorzitters bij elkaar


Nieuws afbeelding

Bij de foto: van links naar rechts: (Oud) voorzitters van Hockey Heeze : Rene Menting, Jan Willem Jurgens, Carla Piscaer, Rolf van der Zande, Marc Evers, Jan Balkestein, Marc Van Turenhout, Jan Karel Jobse en Harry Jansen
 
Hockey Heeze viert 40 jarig jubileum
Als aanzet naar het 40 jarig jubileum kwamen op zondag 19 april jl. negen (oud-) voorzitters en hun partners samen in het clubhuis van Hockey Heeze. Gastheer en huidig voorzitter Marc Evers bereidde hen een uitgebreide lunch, waarna een fotoshoot werd genomen van het team van oud -voorzitters en hun partners.
 
Een mooie historie van een club in beweging
De eerste voorzitter van Hockey Heeze Wim Brouwer is de enige voorzitter die inmiddels is overleden. Wim Brouwer is vanaf de oprichting tot en met 1985 tien jaar voorzitter geweest en legde in zijn tijd basis voor de club. Tevens verhuisde hij Hockey Heeze van de Weibossen naar Het Lambrek.
Daarna nam Carla Piscaer het stokje van hem over en legde vervolgens het eerste kunstgrasveld aan en zorgde voor een 10 jarig sponsorcontract met uitzendbureau Multec.
Onder leiding van Rolf van der Zande kreeg Hockey Heeze, net al heel veel sportverenigingen te maken met de fiscus: vrijwilligersvergoedingen werden fors aan banden gelegd. Verder startte daar het dienstverband met trainer Hans de Jager. We spreken dan over de beginjaren 1990 -1995 . In de jaren dat Harry Jansen en Jan Willem Jurgens voorzitter waren kabbelde de vereniging rustig voort. De wethouder sport en de gemeente waren destijds helaas geen echte barring partner voor Hockey Heeze, aldus voorzitters Jansen en Jurgens. Dat is nu wel helemaal anders.
 
Jan Balkestein werd na deze periode gevraagd om voorzitter te worden. Hij accepteerde zijn voorzitterschap onder de voorwaarde dat hij een volledig nieuw bestuur aan de slag mocht gaan. We spreken over de jaren 1998 tot 2000. Hij vormde een volledig nieuw bestuur, die een nieuwe basis legde onder Hockey Heeze. Onder leiding van voorzitter Jan Karel Jobse die van 2000 - 2005 de voorzittershamer hanteerde werd G- hockey binnen de vereniging geïntroduceerd, kreeg Hockey heeze haar tweede kunstgrasveld en werd het clubhuis grondig verbouwd. René Menting maakte de grote groei van de vereniging mee, zowel bij de jeugd- als bij de seniorenteams. Hij mocht heel veel kampioen bij jeugd- en seniorenteams huldigen. MA1 maakte een zeer succesvolle periode mee, in de zaal behaalden zij landelijk zilver. Verder legde hij een stevige basis voor de lange termijn visie voor de vereniging, werd besloten werd dat een derde veld voor Hockey Heeze er niet zou hoeven te komen en werd Henk Dongelmans aangesteld als trainer van de herenlijn. Marc van Turenhout zette de structuur binnen de vereniging verder voort door het bestuur en commissies duidelijke taken mee te geven. Verder legde hij de basis voor het onderzoek naar de haalbaarheid van een semi-waterveld. Gastheer en huidig voorzitter Marc Evers is sinds 2012 de laatste in de rij van 10 voorzitterschappen in het 40 jaar bestaand van de hockeyvereniging. Naast de aanleg van het semi-waterveld, viert hij samen met de ongeveer 570 leden, maar hopelijk ook met vele oud leden op 20 juni het 40 jarig bestaan van de vereniging.
 
Oud leden
De lustrum commissie van Hockey Heeze roept ouders van en/of oud leden zich te melden via [email protected] Geef daarbij uw naam en huidig woonadres door. Dan ontvangt u een uitnodiging voor dit geweldige feest. Meer info: Rene Menting (06-51280830)


App | 6 Mei
 

Reacties

Er zijn nog geen reacties, plaats uw reactie hieronder

Reageer op het nieuws