Opzet criteria teamindeling


Nieuws afbeelding

Teamindeling

Ons streven is dat de teamindeling bij de jeugd zorgvuldig en transparant verloopt en dat uiteindelijk elke jeugdspeler bij HockeyHeezein het juiste team terechtkomt.Onze visie is mede gebaseerd op de routekaart van de KNHB

 

Wij hanteren hierbij de volgende uitgangspunten:

1.Plezier staat voorop
2.Kinderen kunnen zich goed ontwikkelen en vinden het leuk om te blijven hockeyen
3.Elk team speelt in de competitie op het spelniveau waar het thuishoort

 

Binnen deze uitgangspuntenverschillende indelingscriteria perleeftijdscategorie.Daarbij hebben we momenteel bij de jongenslijn slechts 1 team per leeftijdsklasse en zijn deze criteria dus niet toe te passen.

 

F-jeugd

We vinden het belangrijk dat in de eerste hockeyjaren kinderen (en ouders) zoveel mogelijk andere hockeyers (en hun ouders) leren kennen. Daarom stellen we elk jaar nieuwe F-teams vast waarbij 1e en 2e jaars worden gemixt. Kinderen leren dus steeds weer nieuwe teamgenootjes kennen. Uiteraard zorgen we ervoor dat ze minimaal bij 1 vriendje/vriendinnetje in het team zitten.Ook kan de beschikbaarheid van ouders die willen coachen van invloed zijn op de samenstelling.

 

E-jeugd( 6 en 8-tallen)

Bijde E-jeugdworden de teams zo ingedeeld dat alle teamsvergelijkbaar zijn qua sterkte.Daarbij kijken we naardrie aspecten: techniek, fysiek en gedrag. Ook in de E-jeugd vinden we het van belang de teamsjaarlijks te mixen en kijken we naar vriendjes/vriendinnetjes.

 

D-jeugd

In de D-categorie is er vaak nog een behoorlijk (fysiek) onderscheid tussen eerste- en tweedejaars kinderen waar te nemen.Juist om die redenplaatsen we eerste- en tweedejaars bij elkaar in één team. Een goede balanstusseneerste- en tweedejaars kinderen draagt bij aan hun ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden.Spelen op een heel veld is voor eerstejaars een flinke overgang. De tweedejaars nemen de eerstejaars daarin snel mee.

De KNHB heeft als beleid om in de D-jeugd niet op sterkte te selecteren. De ervaring leert echter dat vrijwel alle clubs hier toch voor kiezen.Om deze reden hebben wij ervoor gekozen vanaf de D-lijn het eerste team op sterkte te selecteren.

 

Selectiecriteria ABCD-jeugd

Bij het indelen van het eerste teamkijken we naar techniek, tactiek en motivatie.Hettweede en derde teamstellen we zo samen dat deze vergelijkbaar zijn qua sterkte.

 

Bij het selecterenbij de ABCD-teamsworden de volgende criteria gehanteerd:

1.Technische aspecten (baltechniek, stickhandeling);
2.Tactische aspecten (spelinzicht, positie kiezen, taakgerichtheid);
3.Lichamelijke aspecten (snelheid, wendbaarheid, conditie);
4.Motivatie/mentaliteit (ook: sportiviteit, teamgeest, aanwezigheid, inzet, doorzettingsvermogen).

 

Werkwijze teamindeling

•De teamindeling wordt gedaan door de Technische commissie.
•De TCoverlegt met de trainers en coaches, gebruikmakend van de feedback die gedurende het seizoen doorcoaches en trainers is gegeven.
•Er vinden geen selectietrainingen plaats.De technische commissiezorgtervoor dat elk kindvoldoende wordt gezien tijdens de training en tijdens de (onderlinge)wedstrijden.Spelers/speelsters die van buiten af komen trainen indien mogelijk minimaal drie keer mee.

 

Coaches

Bij het samenstellen van de teams hoort ook het aanstellen van een coach/manager voor ieder team. Bij voorkeur zijn dit twee vaste personen die samen de coach en managerstaken verdelen. Bij de jongste jeugd nemen oudersdeze rol op zich. Vanaf de D wordt zoveel mogelijk geprobeerd omook jong hockeytalent uit de B,A en senioren een rol te laten spelen in de coaching. In onze visie is dit echter wel altijd in combinatie met een ouder diein ieder gevalde managerstaken op zich neemt.Elk team moet bij een wedstrijd over minimaal 1 volwassen (= 18 jaar of ouder) begeleider beschikken.

Coaches en managers worden aangewezen door de technische commissie. Aan het eind van het seizoen peilen wij altijd de interesse van bestaande coaches om opnieuw een team te coachenén we informeren of er andere ouders zijn die die rol het komende jaar op zich willen nemen.Heb je interesse om een team te coachen of als manager te gaan begeleiden? Dan kun je je interesse aangeven bij detechnische commissie.

Mocht zich geen coachen/of manager melden voor een team, dan wordtgezocht naar een vorm waarbij iedereen een steentje bijdraagt.

De coach is primair verantwoordelijk voor de tactische ontwikkeling van de spelers en voor de mentaliteit, sfeer en samenhang binnen het team: het is van essentieel belang dat iedereen plezier heeft, iedereen even veel aan bod komt in wedstrijden en zich betrokken en veilig voelt in het team; plezier en gelijkwaardigheid moeten voorop staan! Een team is de optelsom van alle speelsters en de teamprestatie is wat zij samen kunnen bereiken!De teammanager is primair verantwoordelijk voor de organisatorische, logistieke, communicatieve en sociale ondersteuning van een team, en fungeert als contactpersoon voor ouders, arbitragecommissie en wedstrijdsecretariaat.


Hockeykennis of –ervaring is geen randvoorwaarde, maar een pré (met name tactisch inzicht). Het belangrijkste is dat een coach in staat is een team te vormen en kan zorgen voor positiviteit en plezier!

Alle coachesen managerskunnen terecht bij de Technische commissieén bij de trainer van hun team voor vragen, tips en overleg.


Nieuws  | 20 April