vacatures, meld je aan!


Nieuws afbeelding

 

Beste (ouders van) leden,

 

Zoals in de ALV naar voren kwam, zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor het bestuur en de jongste jeugd commissie. Hieronder tref je alle informatie aan.

Wil je je aanmelden? Of wil je graag meer informatie? Neem dan gerust contact met mij op!

 

Vriendelijke groeten,

 

Diane Wilde

Secretaris Hockey Heeze

Vacatures Hockey Heeze

Hockey Club Heeze is een club met een mooie historie. Een vereniging waar zowel vriendschappen zijn gesloten voor het leven, alsook talenten zijn afgeleverd voor de topsport. En dat willen we in de toekomst ook blijven doen. Daarom zoeken we voor de volgende functies enthousiaste mensen die daar hun schouders onder willen zetten.

 

Vacatures Technische Commissie

De technische commissie vormt het ‘sportieve hart’ van de club en heeft meerdere commissies onder haar hoede, zoals te lezen is in het bijgaande organigram. Om de taken te verlichten is er voor gekozen om die functie in twee stukken te knippen.

De coördinator van TC1 pakt vooral de beleidsmatige taken op en richt zich op het coördineren van de faciliterende commissies.

De coördinator van TC2 richt de focus op spelbeleving en de samenstelling van de teams vanaf jongste jeugd.

De coördinatoren vormen samen 1 team en maken beide deel uit van het bestuur van Hockey Heeze.

 

Vacature bestuurslid TC1:

Onze nieuwe collega-bestuurder vindt het leuk om in samenwerking met anderen binnen onze vrijwilligers organisatie processen te organiseren, te structureren en te verbeteren.

Debenodigde(jaarlijkse)facilitaire hockeystructuurstaat, maar op de achtergrond houd jij de planning in de gaten, zodat alles tijdig en goed geregeld is voor de wedstrijden.Waar mogelijk,breng je verbeteringen aan.Je hechter waardedat de gewenste clubcultuur (houding en gedrag) door zowel de intern opgeleide trainers als de extern ingehuurde trainers, middels de wekelijkse trainingen doorgegeven en geborgd wordt.

Wat is hier voor nodig?We zoeken iemand dieplanmatig en coördinerendkanwerken, gebruikmakend van de reeds bestaande infrastructuur, ervaringen enzelfstandig werkende teams vanvrijwilligers.Affiniteit met- en kennis van de hockeysport is wenselijk, maar niet noodzakelijk.

Vacature bestuurslid TC2:

Onze nieuwe collega-bestuurder vindt het leuk om in samenwerking met anderen en binnen onze vrijwilligers organisatie aan de slag te gaan met spelbeleving en teamindeling.Jij bent de spil van onze organisatie naar onze jongste jeugd, meiden- en jongenslijn en seniorenelftallen.

Je zorgtdat de uitgangspunten van de teamindelingenen het proces transparant verloopt. Je ziet het als een uitdaging om hierinde ledenprofielen "competitief”en"recreatief”beide ruimte te geven.Ook wil je naast ‘talent’ook‘houding en gedrag’een plek geven in de ontwikkeling van de spelers.

Wat is hier voor nodig? Dat affiniteit en kennis van de hockeysport wenselijk is, is voor jou niet meer dan logisch. Hetzelfde geldt voor planmatig en coördinerend werken, gebruikmakend van de reeds bestaande infrastructuur, ervaringen en vrijwilligers. Vanwege het vaak emotionele gevoelige proces zijn jouw goede communicatieve vaardigheden echter doorslaggevend.

Krijg jij (extra) energie als je dit leest? Stuur ons dan een mailtje endangaan we met jou om tafel om het verder te bespreken.

 

 

Vacature Jongste jeugdcommissie

We zoeken 2/3 leden voor de jongste jeugdcommissie.

 

De jongste jeugdcommissie valt onder de Technische Commissie en verzorgt de hele organisatie rondom de team- en competitie-indeling van de F- en E lijn.

 

Als lid van deze commissie houd jejebovendien bezig met de werving van coaches voor de jongste jeugdteams.

 

Een andere belangrijke taak is het onderhouden van de contacten met de ouders van (nieuwe) jongste jeugdleden. Daarom is er altijd iemand van deze commissie aanwezig bij de trainingen om nieuwe (proef)leden welkom te heten en wegwijs te maken.

 

Ook zul jein samenspraak met de ACCIE activiteiten initiëren voor de jongste jeugd. De ACCIE organiseert en de jongste jeugdcommissie zal waar nodig aanwezig zijn.

 

Lijkt het je leuk om betrokken te zijn bij de sport van je zoon of dochter, meld je aan!

 

 

Bestuursmededelingen | 15 Juli