lidmaatschap opzeggen



Het lidmaatschap kan worden beĆ«indigd door een mail te sturen aan [email protected] Opzeggen kan alleen per einde van het seizoen (juli). Bij tussentijdse opzeggingen wordt geen contributie teruggestort, en is de volledige contributie verschuldigd. Opzeggingen dienen voor 1 mei van het lopende seizoen te worden gedaan. Na 1 mei wordt een boete van €25,- geheven bij de opzegging.