Geen training jongste jeugd en meisjes D. Rest in principe wel.


Trainingen van 16.30u (jongste jeugd) en 17.30u (meisjes D) gaan niet door!! De rest in principe wel. 


Nieuws  | 10 Februari