digi-SN nr 29 - 3 juni 2009


digi-SN nr. 29 van 3 juni 2009.
 
Dit is voorlopig de laatste editie van digi-SN van dit seizoen.
Hierin is opgenomen:
uitnodiging voor Algemene Ledenvergadering;
info omtrent de Jongste Jeugddag te Heeze op zaterdag 6 juni a.s.;
info omtrent de promotiewedstrijden te Heeze op zondag 7 juni a.s.
mededeling omtrent Calimero-wedstrijdjes;
het allerlaatste nieuws.
 
Volgend seizoen krijgt de digitale editie weer zijn oude benaming van StickNieuws.


Bestuursmededelingen | 3 Juni  | Bijlage