Trots en ontroerd...


Nieuws afbeelding Trots zijn we op oud-lid en Zilver-winnaar tijdens de OS2012, Marcel Balkestein! Uit handen van Burgemeester Paul Verhoeven van de gemeente Heeze-Leende ontving Marcel de erepenning. Marcel is benoemd tot ereburger van onze gemeente. Het erelidmaatschap van HockeyHeeze voor zijn broer Jean-Paul, die in maart dit jaar heel onverwachts overleed, werd postuum uitgereikt aan de familie en vriendin van JP.

Wij zijn trots en ontroerd.


Bestuursmededelingen | 11 September