Nieuwe bestuurssamenstelling hockey Heeze


Nieuws afbeelding Op de Algemene Ledenvergadering van donderdag 28 juni hebben Marc van Turenhout en Stein Gerris afscheid genomen van het bestuur van Hockey Heeze. Marc is de afgelopen 3 jaar Voorzitter geweest en Stein is de afgelopen 2 jaar bestuurslid Technische Commissie geweest.
 
Als opvolgers zijn gekozen Marc Evers als Voorzitter en Peter de Wit als bestuurslid TC.
 
Bestuur en leden willen op deze plaats Marc van Turenhout en Stein Gerris hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren. Verder willen we hun opvolgers veel succes en plezier wensen binnen het bestuur van Hockey Heeze.
 
Verder is de termijn van Penningmeester Sander Bruinsma met 3 jaar verlengd.


Bestuursmededelingen | 29 Juni