Avondcompetitie sept 2012, vóór 10/7 aanmelden


Nieuws afbeelding

Het nieuwe hockeyen is al gestart in mei 2012

Hockeyclub Cranendonck en Hockeyclub Heeze zijn ingesprongen op de veranderende behoefte van senioren. De traditionele competities op zondag en donderdagmiddag zijn voor velen steeds moeilijker te combineren met werk en privéleven. Landelijk is er dan ook een trend te zien van een teruglopend aantal seniorenleden bij hockeyverenigingen. Hockeyclub Cranendonck en Hockeyclub Heeze gaan samen met omliggende verenigingen starten met een avondcompetitie. In mei is al gestart met deze nieuwe competitievariant voor senioren op de donderdagavond. Het doel is het spelen van een serieuze wedstrijd, gelijkwaardig aan de normale competitie, met daarna een gezellige ‘derde helft’. Deze avondcompetitie sluit naadloos aan op de groeiende behoefte aan meer balans tussen werk, vrije tijd en gezin en biedt clubs de mogelijkheid om de trend van het terugkerend aantal senioren leden te keren. De groei in de jeugd alleen is niet voldoende, want de financiële en organisatorische basis van de clubs ligt bij de senioren en veteranen.

Elke nieuwe reis begint bij de eerste stap, en dat geldt ook voor de avondcompetitie. We hebben gemerkt dat het in deze opstartfase lastig is om complete teams te vormen, of om een veld op donderdagavond hiervoor vrij te maken. Door simpelweg te starten en met omliggende clubs samen te kijken naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld door samen teams te vormen of velden te delen) zal deze competitie in de toekomst vanzelf uitgroeien tot een serieuze equivalent van de bestaande competitievarianten. De KNHB ondersteunt ons hierbij.

 

Avondcompetitie regio Zuid-Oost  

· Bedoeld voor senioren/veteranen

· Dames en heren gescheiden is het streven, alleen bij te weinig deelnemers zal in een eerste fase gestart worden met gemengde teams

· Periode: ongeveer september t/m november en april t/m mei,

· Aantal wedstrijden afhankelijk van deelnemende clubs

· Deelnemers worden formeel lid van een club en betalen dus normaal contributie en zijn dus ook via de club verzekerd. (Zoals bij de reguliere competitie wordt de contributie per club bepaald en voor Hockey Heeze zal dit voor het seizoen 2012-2013 gelijk gesteld worden met de contributie voor Trimhockey)

· 1 keer per week een wedstrijd op donderdagavond 20.00 uur

Avondcompetitie huidige stand van zaken

We zijn dit voorjaar gestart met een eerste opzet, nu nog in "uitgeklede vorm”.De eerste proefwedstrijden zitten erop en iedereen was hier erg enthousiast over. We hebben gespeeld met extreme hitte, dreigend onweer of stromende regen, niets hield ons tegen. 
De wedstrijden zijn gespeeld met gemengde teams, dus heren en dames gemixed. Ook dit was erg gezellig. 
Het goede nieuws is dat de KNHB ons volgens jaar gaat ondersteunen. We hebben intussen vijf teams op de been (Asten, HOD, Heeze, Cranendonck, Weert in combinatie met waarschijnlijk nog wat losse aanmeldingen vanuit Geldrop, Nuenen en misschien zelfs Neerpelt). Dit is voldoende om een serieuze doorstart te maken en een echte competitie op te starten. We zullen het eerste jaar nog wel gaan starten met dames teams en met gemengde teams die in één competitie spelen. 

In augustus zullen we hier samen met de KNHB een schema voor opstellen. Daarover horen jullie te zijner tijd meer.

 

Heb je zin om mee te gaan spelen met de avondcompetitie?

Meld je dan vóór 10 juli 2012 bij Hockeyclub Heeze aan als lid van de avondcompetitie. Wie weet kunnen we met Heeze wel gaan starten met 2 teams...............????

Als je nog hockeyers spreekt/kent voor wie het een goed idee is om ook mee te doen, stuur deze mail door!

 Bestuur Hockey Heeze


Bestuursmededelingen | 12 Juni