Van de penningmeester (Sander Bruinsma)


Nieuws afbeelding

 

Per separate mail heeft u de jaarcijfers van de club ontvangen. Hierover wil ik graag op hoofdlijnen een toelichting geven.
 
 
 

Allereerst de inkomsten. Drie kwart van de inkomsten komen uit de contributies. Samen met de inkomsten uit de bar hebben we jaarlijks 85% van de kosten gedekt. Dat is een gezonde situatie, omdat we niet direct in de problemen komen als er sponsoren weglopen.

 

De uitgaven zijn als volgt verdeeld:

 
 
 
 
1/3e van de kosten zijn kosten voor alle trainers. Dit betreft dus zowel de twee hoofd- als de 30 hulptrainers. Om te kunnen spelen betalen we ruim 15% aan de gemeente aan veld en zaalhuur en aan aanschaffingen zoals keepersspullen en ballen. De drie volgende grote kostenposten met elk ongeveer10% zijn: de KNHB afdrachten, de energiekosten (veldverlichting) en kosten voor onderhoud aan het gebouw. De laatste grote kostenpost is de verzamelpost voor alle andere kosten zoals de administratie, accie, telefoon, schoonmaak en dergelijke.

Met een totale begroting van ongeveer € 145.000,- kunt u zelf wel uitrekenen over welke enorme bedragen het hier gaat.

Afgelopen seizoen hebben we een (verwacht) positief resultaat gemaakt. Dit bedrag zal aan de reserves worden toegevoegd om over een aantal jaren een kunstgrasveld van goede kwaliteit neer te kunnen leggen.


Bestuursmededelingen | 5 November